רידובר אנגלית

מהפכה בלימודי האנגלית

ספרי הלימוד של בית הספר בתוך תוכנת רידובר אנגלית

בבית ספר של הבת שלך, משתמשים בספרי אנגלית של אילת טולדנו ותמי שטרן?

מעתה תוכלו להכניס את התוכן של ספרי הלימוד שלה לתוכנה החדישה שלנו.

מה הרווח הגדול מכך?

התלמידה תוכל לתרגל את החומר הנלמד בבית הספר, בצורה מושלמת.
להבין את הטקסטים לתרגל אותם ולדעת אותם ממש בעל פה.
כך תוכלו לשפר את הציון של התלמידה, ואולי אף לעלות הקבצה

איך זה עובד?

התלמידה תוכל לתרגל את החומר הנלמד בבית הספר, בצורה מושלמת.
להבין את הטקסטים לתרגל אותם ולדעת אותם ממש בעל פה.
כך תוכלו לשפר את הציון של התלמידה, ואולי אף לעלות הקבצה